מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

על שיתוף ומידע - שפעת העופות בישראל

8 פברואר, 2022

מידע בתחום שפעת העופות בישראל הועלה ללוחות מידע אינטראקטיביים ע"י ד"ר ענת וייסמן (האפידמיולוגית של מעבדות המועצה לענף הלול).
מדובר במידע חשוב ואנו שולחים את תודתינו לד"ר וייסמן על העבודה, השיתוף והשקיפות בנתונים שהם כה חשובים לכל העוסקים בענף.
כאשר עובדים בשירותים הווטרינרים מונעים ומסתירים מידע מקצועי, חשוב וחיוני העוסק בבריאות הציבור (כמו נתוני סלמונלה וקמפילובקטר במשחטות בישראל), כאשר דיונים מקצועיים בזום, נסגרים מול רופאים וטרינרים בהתנהגות אלימה ולא מכבדת, מדובר בהחלט במשב רוח מרענן ואיכותי. תודה!
H9N2 בישראל בין השנים 2017-2021 שפעת עופות זן אלים H5 בין השנים 2006-2021
מהמידע שנאסף ע"י ד"ר ענת וייסמן עולה כי למרות שתרנגולי ההודו לפיטום מהווים רק 6.0% מהמשקים ו- 9.2% מהלהקות (נתוני 2020), הרי שהם מהווים 63% מהאבחונים של שפעת עופות אלימה במשקים המסחריים.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001