מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

כייל תרכיבי ניוקסל חי

7 פברואר, 2022

מדיניות השירותים הווטרינריים קבעה עד היום, כי תנאי מקדים לאישור תרכיב חי לחיסון כנגד מחלת הניוקסל הינו כייל של לפחות 107.0EID50 במנה. מדובר על כייל גבוה יחסית למקובל ברוב מדינות העולם. השירותים הווטרינרים בחנו את המצב הקיים והחליטו לאמץ את הרגולציה האירופאית לעניין כייל תרכיבי ניוקסל חיים.
הבחירה בחלופה זו מאפשרת מתן היתר לכל תרכיב הרשום ומשווק במדינה מוכרת, ללא מגבלת רף הכייל בתכשיר (לא תהיה דרישה לעניין כייל הנגיף למנה), אשר יעמוד במבחני יעילות בהוקעה כנגד זן ההוקעה בישראל ויציג הפרשה שלא תהיה שונה סטטיסטית, בהשוואה לתרכיבים המותרים בישראל כיום.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001