מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלת הניוקסל ממשיכה ומתפשטת בישראל

5 ינואר, 2022

השירותים הווטרינרים מדווחים היום על התפרצות של מחלת הניוקסל במושב ברוש.
האירוע המדווח הוא בלהקת מטילות ועל פי הדיווח היא צפויה להשמדה (כ- 5,000 עופות).
הלהקה בת 103 שבועות ומדווחים על ירידה בהטלה של 40%. 
כאשר רוב העוסקים בענף, עסוקים וטרודים בהתפשטות נגיף שפעת העופות במשקים, מחלת הניוקסל ממשיכה לגרום לנזקים כלכליים במיוחד בשלוחת ההטלה והרבייה.
להערכתינו, בכל הקשור למחלה זו, אנו נמצאים בתת-דיווח הנובע בין היתר ממחלה שהפכה אנדמית בשנים האחרונות, מדיניות שו"ט שהשלימה עם התפשטות הנגיף באופן חסר שליטה בישובי הצפון, ואין כל מסגרת התוחמת את הפעילות באזור שתמנע הפצת הנגיף לאזורים אחרים במדינה. 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001