מחלות מדבקות בישראל - 2022

מחלות מדבקות בישראל - 2022

שפעת עופות בציפור בר

30 נובמבר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על ממצא ראשון, בחורף זה, של נגיף שפעת עופות H5N1 בחופית אלפינית (Calidris alpina).
החופית נמצאה מתה על שביל באגמון החולה. מידע נוסף

ניוקסל במושב רם און

29 נובמבר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע ניוקסל בלהקת רביה כבדה בת 37 שבועות במושב רם און.
הרגישות הגבוהה הקיימת בתקופות של אירועי שפעת עופות, הובילה לא פעם לעליה באבחוני הניוקסל. מידע נוסף

אירוע שפעת עופות נוסף

27 נובמבר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע שפעת עופות H5N1 נוסף. אירוע זה ממוקם בבית חרות - מרכז הארץ.האירוע אובחן בלהקת ת. הודו בת 19 שבועות (קרובה לשיווק). בלולים הצפוניים אובחנה בשנת 2015 שפעת עופות. מידע נוסף

התייחסות הרופא הראשי לאירוע שפעת העופות בשלוחות

22 נובמבר, 2022 בקבוצת הווטסאפ של הרופאים הווטרינרים למחלות עופות, עולה מידע חשוב, בעקבות הודעה של ד"ר רם כץ, רופא ראשי לבריאות העופות.
"בשלוחות נשלחו לשחיטה הודים מלול שהיו בו, להערכת הלולן, 12% תמותה ביום המשלוח. המשמעות היא חשיפת צוות העמסה שעבר למשקים אחרים, זיהום המשאיות והכלובים, נסיעה של עופות נגועים על הכביש, חשיפת צוות העובדים במשחטה. בנוסף, הלולים הושארו פתוחים לרווחה ופגרים חשופים מחוץ ללול". מידע נוסף

שפעת עופות בישראל - מה עושים עכשיו?

22 נובמבר, 2022 במהלך השנים, מאז החלו התפרצויות של שפעת העופות בישראל, למדנו יותר על התנהגות הנגיף והדינמיקה של המחלה. המדיניות הותאמה לידע וההתמודדות עם המחלה נעשתה טובה ויעילה יותר.
עכשיו, כאשר אנחנו בפתח גל חדש, נדרשת מחשבה והערכות להתמודדות יעילה מול הסכנה שבפתח, מעבר להגברת הבטיחות הביולוגית במשקים בכל מדד אפשרי.
מאגרי מים: ידוע הקשר ההדוק בין מוקדי התפרצויות המחלה למרחק ממאגרי מים (ראו בתמונה מטה, את הקירבה בין הלולים בשלוחות לבריכות מים המשמשות לשטיפת הגזר של מפעל "גזר שלוחות" - ולא חסרים מאגרי מים נוספים בקירבה לקיבוץ שלוחות).
ת. הודו: רגישות גבוהה של שלוחה זו לנגיף שפעת העופות.
בשלב המיידי, נידרש לבצע סקירה ארצית מלאה של להקות ת. הודו לפי מיקום, גיל והיסטוריה של התפרצויות. על בסיס נתונים אלה, יש לקדם שחיטה ודילול להקות באזורים הנמצאים בסיכון. מידע נוסף

שפעת עופות H5 בישראל

21 נובמבר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע ראשון בחורף זה של שפעת עופות H5N1 במשק מסחרי.
האירוע אובחן בלהקת תרנגולי הודו בקיבוץ שלוחות. הלהקה בת 19 שבועות והאבחון נעשה במהלך יום השחיטה האחרון של הלהקה במשחטת עוף טוב (משחטת יצוא). מידע נוסף

הסיכון ביבוא לא מבוקר לרשות הפלשתינאית

15 נובמבר, 2022 כל יבוא של בעלי חיים לרשות הפלשתינאית, נעשה באישור ותחת פיקוח השירותים הווטרינרים בישראל, מתוך מטרה לשמור על המשק הישראלי מחדירת מחוללי מחלה לשטחנו.
בישראל כל יבוא בענף העופות הוא של אפרוחים בגיל יום (בד"כ רביה, סבתות ולעיתים רחוקות מסחריות קלות) העוברים בדיקות קפדניות ותנאי הסגר ממושכים וקפדניים. ישראל לעומת זאת, מאשרת לרשות הפלשתינאית, יבוא של ביצי דגירה של אפרוחי פטמים(!). ביצים אלו מודגרות במדגרות מסחריות רגילות, האפרוחים נמכרים למשקי פטם כאשר כל המערך הנ"ל אינו בתנאי הסגר או ניטור.
אז מה הבעיה? מידע נוסף

דף מידע של השו"ט בנושא שפעת עופות ובטיחות ביולוגית

8 נובמבר, 2022 השירותים הווטרינרים מפרסמים בימים אלה דף מידע שמטרתו להגביר מודעות ולעודד את המגדלים לשמור על בטיחות ביולוגית מחשש להתפרצות של מחלת שפעת העופות בחודשים הקרובים.
דף המידע עוסק בתכנים המרכזיים המייצגים מערך בטיחות ביולוגית כללית.
אנחנו מבקשים להוסיף את גורם הסיכון הדומיננטי ביותר והוא קירבה למקורות מים ורגישות שלוחת תרנגולי ההודו להתפרצויות.
מידע נוסף

דלקת מוח נגיפית של ת. הודו

28 אוקטובר, 2022 בימים האחרונים אנו מדווחים על עוד אירועים של דלקת מוח נגיפית וקרומיו בתרנגולי הודו.
שני משקים בבקעת בית שאן אובחנו חיוביים.
הלהקות מחוסנות. מידע נוסף

דלקת מוח של ת. הודו בצפון הארץ

3 אוקטובר, 2022 בימים האחרונים מדווחים מספר מקרים של דלקת מוח בתרנגולי הודו ברמת הגולן, בעמק יזרעאל ובבקעת בית שאן.
האירועים המדווחים הם בלהקות מחוסנות. מידע נוסף

ניוקסל במושב נועם

21 אוגוסט, 2022 במושב נועם, ליד קרית גת, אובחנה מחלת הניוקסל בלהקת תרנגולי הודו בת 18 שבועות.
השירותים הווטרינרים המדווחים על האירוע, אינם מפרטים לגבי עתיד הלהקה, אך יש להעריך כי הוא תשווק תחת מגבלות. מידע נוסף

ניוקסל במיטב

10 אוגוסט, 2022 מחלת הניוקסל מדווחת בלהקת פטמים במושב מיטב שבתענכים.
הלהקה בת 5 וחצי שבועות. מידע נוסף

ניוקסל בת. הודו בישוב ינון ונתונים חצי שנתיים

26 יולי, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע ניוקסל בלהקת תרנגולי הודו בת 19 שבועות בישוב ינון.
הממצא הוא תוצאה של דיגום במשחטה, כאשר קלינית הלהקה ללא כל תסמינים.
בעקבות הממצא הלהקה נשחטה. מידע נוסף

תכניות חיסון מעודכנות ע"י השירותים הווטרינרים

21 יולי, 2022 השירותים הווטרינרים פירסמו היום תכניות חיסון מעודכנות לשלוחות השונות. התכניות יכנסו לתוקף ב- 1 באוגוסט 2022.
שינוי מהותי לגבי תכניות החיסון הוא הפרדה בין חיסונים המחוייבים ע"י השו"ט לבין חיסונים שהם בגדר המלצה.
לגבי ההמלצות אין פירוט מועדים, דרכי חיסון ו/או מספר יישומים אלא מפורטת המחלה וההמלצה הכללית לחסן כנגדה.
לשינוי זה יש משמעות מיידית מול קרן נזקי טבע, אשר פוליסת הביטוח מבוססת על המלצות השו"ט, שהיו עד היום מפורטות. משמעות נוספת היא בנושא התחשיב של המרכז החקלאי שהיה מבוסס עד היום על התכנית הבסיסית של השו"ט. מידע נוסף

ניוקסל בלהקת רביה כבדה

19 יולי, 2022 מחלת הניוקסל אובחנה בלהקת תרנגולות לרביה כבדה בגיל 29 שבועות במושב רם און.
כאשר אנו מדווחים על אירוע ניוקסל בלהקת רביה כבדה, המחוסנת לעילא ולעילא, ברור שהפתרון המקצועי המוצע ע"י התרכיבים הקיימים אינו מתאים. מידע נוסף

סלמונלה מינכן: זן סלמונלה דומיננטי בישראל

Clinical Microbiology and Infection - 2022 1 יולי, 2022 מחקר חדש המתפרסם בימים אלה ע"י קבוצת חוקרים מבית החולים שיבא, משרד הבריאות ואוניברסיטת ת"א, מציג מידע חדש לגבי חיידק הסלמונלה מינכן שהפך בשנים האחרונות דומיננטי בזיהומי סלמונלה בבני אדם בישראל. מאז שנת 2018, ישראל מדווחת על עליה בבידודי סלמונלה מינכן בבני אדם בישראל (עליה מקבילה מדווחת גם בעופות). בשנת 2020, 40% (1055/2671) מכלל תבדידי הסלמונלה ממקרים קלינים בבני אדם בישראל היו סלמונלה מינכן. החוקרים מציגים שההגחה של זן מינכן נשלטת ע"י זן בעל עמידות מרובה לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים. החוקרים גילו שהזן הנוכחי מכיל את המגה-פלסמיד pESI (אובחן בעבר בזן סלמונלה אינפנטיס שעלה באופן חד באוכלוסיה בישראל בשנת 2007), אשר יכול לעבור לחיידקי א.קולי או זני סלמונלה אחרים. ממצאי המחקר תומכים בתפקיד המגה-פלסמיד pESI בהגחה, הפצה ועליה חדה של זני סלמונלה חדשים. מידע נוסף

סלמונלה: הדו"ח השנתי של משרד הבריאות 2020

18 יוני, 2022 בשנת 2020, נמשכת מגמת העלייה של הסרובר סלמונלה וירג'יניה/מינכן בכל מקורות התבדידים. בשנת 2020, המעבדות של המועצה לענף הלול, צימצמו את העברת התבדידים לסיווג, מה שעל פי משרד הבריאות מקשה על ניתוח המגמות וההתמודדות עם תחלואת הסלמונלה בבני אדם בישראל. מגיפת הקורונה הובילה לצמצום פניות בנושא תחלואת מעיים, נובע מכך ירידה במספר התבדידים שנשלחו לסיווג. מידע נוסף

דלקת כבד עם גופיפי הסגר: סוף סוף נתונים אפידמיולוגים

9 יוני, 2022 דלקת כבד עם גופיפי הסגר, היא מחלה המגיחה מחדש והפכה בשנים האחרונות למחלה הגורמת לנזקים כבדים בענף העופות (בעיקר בשלוחת הפטם). הבעייתיות והמורכבות של המחלה הועלתה על ידינו כבר לפני מספר שנים ביום עיון מקוון שערכנו ב-7 במאי 2020.
למרות שכבר חודשים המחלה מכה קשות במשקים, לא נמצאה הרגישות המקצועית הנדרשת לרכז נתונים, לבצע תחקיר אפידמיולוגי נדרש ולספק מידע מקצועי מהימן לרופאים הקלינים, ליצרני התרכיבים ולחקלאים.
מי שהרים את הכפפה ואנו מברכים על כך, היו אנשי המקצוע במעבדות לבריאות העופות של המועצה לענף הלול שריכזו מידע מקצועי, אפידמיולוגי רלוונטי ופרסמו את הנתונים היום. מידע נוסף

נגיף H5N8 בנץ מצוי

17 אפריל, 2022 בהודעה של ד"ר אבישי לובלין מהחטיבה למחלות עופות במכון הווטרינרי, נמסר שנץ מצוי שנמצא בפתח תקוה אובחן חיובי לשפעת העופות H5N8. מידע נוסף

ניוקסל בישובי הדרום

11 אפריל, 2022 אירועי הניוקסל בישובי הדרום נמשכים. להקת רביה קלה במושב ביצרון, בת 38 שבועות אובחנה חיובית. מידע נוסף

ניוקסל במישר

7 אפריל, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על התפרצות מחלת הניוקסל בלהקת מטילות לביצי מאכל בישוב מישר (ליד גדרה, השייך למועצה אזורית גדרות).
הלהקה בת 114 שב'. אין בדיווח מידע לגבי גורל הלהקה. אירוע ניוקסל נוסף, מדווח בעופות חצר בבית חלקיה.
ישראל מצויה מזה מספר חודשים במצב המוגדר אנדמי (המושג אנדמי מגדיר מצב מקצועי נתון). מידע נוסף

ניוקסל - המדינה אנדמית כבר מזמן...

29 מרץ, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע ניוקסל בלהקת רביה בבאר טוביה (31 שב').
אירוע זה מתווסף ל-3 להקות רביה באותו אזור, שתיים בבני דרום ואחת בקבוצת יבנה.
אירוע ניוקסל נוסף מדווח בלהקת פטמים בנהלל. הלהקה בת 6 שב'. מידע נוסף

עוד אירועי ניוקסל

22 מרץ, 2022 להקת רביה כבדה נוספת בבני דרום אובחנה חיובית למחלת הניוקסל.
הלהקה בת 38 שבועות.
להקה רביה נוספת בקבוצת יבנה נמצאה גם היא חיובית. הלהקה בת 40 שב'. מידע נוסף

ניוקסל בדרום

17 מרץ, 2022 שני אירועי ניוקסל מדווחים היום ע"י השירותים הווטרינרים.
האחד בלהקת רביה כבדה בבני דרום, הלהקה בת 56 שב' וניתן להעריך שהלהקה לא תושמד. מידע נוסף

עוד אירועי ניוקסל

9 מרץ, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים היום על שני אירועי ניוקסל:
1. טמרה: להקת ת. פיטום בגיל 5.3 שבועות.
2. בית ספר חקלאי בפתח תקוה: התפרצות ניוקסל ביונים. מידע נוסף

נתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה -2021

7 מרץ, 2022 נתוני סלמונלה כפי שהוצגו ע"י ד"א ענת וייסמן בכנס האגודה למדע עופות 7/3/2022.
הסיכום השנתי לסלמונלה מכלל הלהקות שנבדקו מצביע על 34.2% סלמונלה כללי, 1.6% סלמונלה אנטריטידיס ו-1.3% סלמונלה טיפימוריום.
הנתונים במדינות האיחוד האירופי הן 4.0%, 0.9% ו-0.4% בהתאמה. מידע נוסף

אירועי דלקת כבד עם גופיפי הסגר בצפון הארץ

23 פברואר, 2022 בחודשים האחרונים מדווחים מספר אירועים של דלקת כבד עם גופיפי הסגר (IBH) במשקי פטם בצפון הארץ.
חלק מהאירועים קשים מאד ומלווים בשיעורי תמותה גבוהים ביותר. עיקר האירועים שדווחו בעבר היו קשורים ברובם להעברות אנכיות ונמצא קשר אפידמיולוגי הדוק ללהקות הרבייה (העברה אנכית). לפחות בחלק מהאירועים האחרונים, נראה שמקור ההדבקה הוא אופקי ומדווחת אף חזרתיות של המחלה באותה חוות גידול. לפחות במקרה אחד קיים חשד למעורבות נגיף IBD (דיכוי חיסוני) באירוע.
סיווגי ה-IBH עד כה מצאו מעורבות בישראל של הגנוטיפים D ו-E ולאחרונה יוצר תרכיב אוטוגני מומת המבוסס על גנוטיפ D (ביוואק).
מעניין לציין ששני גנוטיפים אלה דווחו לאחרונה בטורקיה, כאחראיים להתפרצויות קשות של המחלה שם. מידע נוסף

שני אירועי ניוקסל נוספים

23 פברואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים היום על שני אירועי ניוקסל בעופות חצר/בית.
האירוע הראשון הוא בישוב איתמר, שם להקת עופות חצר אובחנה חיובית למחלת הניוקסל והאירוע השני הוא בעופות בגן הזואולוגי בתל אביב. מידע נוסף

הסגר מחלה מידבקת - סלמונלה, הוטל על 13 משקים

18 פברואר, 2022 מאז ה-16/2 הוטל סגר על 10 משקי פרגיות קלות ו- 3 משקי רביה קלה. הסיבה מחלה מידבקת - סלמונלה.
האירוע בעקבותיו הוטל הסגר הוא ממצא סלמונלה אנטריטידיס זן תרכיב, באפרוחות בגיל 4 ימים במשק פרגיות קלות.
להלן תאור האירוע ומצורף תאור גרפי של מהלך האירועים במצגת קצרה.
להקת אפרוחות להטלה התקבלה במשק גידול ב 10/02/2022.
מקור האפרוחות היה אחד: להקת רביה A והם הודגרו במדגריה אחת: מדגריה B.
מס' האפרוחות שהתקבל: 15,800. מידע נוסף

נמשכים אבחוני הניוקסל במושב נחם

14 פברואר, 2022 בדיווח שהועבר למשווקי הביצים נמסר על אבחון ניוקסל במשקי הטלה נוספים במושב נחם (שתי להקות הטלה, האחת בת 70 שבועות והשנייה בת 28 שבועות). הלהקות יושמדו. מידע נוסף

ניוקסל במושב נחם

9 פברואר, 2022 בלהקת מטילות לביצי מאכל במושב נחם, אובחנה מחלת הניוקסל. הלהקה תושמד.
כאשר אירועי הניוקסל מצויים בנפיצות כלל ארצית, נשאלת השאלה מה טעם יש בהשמדת להקות? מידע נוסף

על שיתוף ומידע - שפעת העופות בישראל

8 פברואר, 2022 מידע בתחום שפעת העופות בישראל הועלה ללוחות מידע אינטראקטיביים ע"י ד"ר ענת וייסמן (האפידמיולוגית של מעבדות המועצה לענף הלול).
מדובר במידע חשוב ואנו שולחים את תודתינו לד"ר וייסמן על העבודה, השיתוף והשקיפות בנתונים שהם כה חשובים לכל העוסקים בענף.
כאשר עובדים בשירותים הווטרינרים מונעים ומסתירים מידע מקצועי, חשוב וחיוני העוסק בבריאות הציבור (כמו נתוני סלמונלה וקמפילובקטר במשחטות בישראל), כאשר דיונים מקצועיים בזום, נסגרים מול רופאים וטרינרים בהתנהגות אלימה ולא מכבדת, מדובר בהחלט במשב רוח מרענן ואיכותי. תודה! מידע נוסף

כייל תרכיבי ניוקסל חי

7 פברואר, 2022 מדיניות השירותים הווטרינריים קבעה עד היום, כי תנאי מקדים לאישור תרכיב חי לחיסון כנגד מחלת הניוקסל הינו כייל של לפחות 107.0EID50 במנה. מדובר על כייל גבוה יחסית למקובל ברוב מדינות העולם. השירותים הווטרינרים בחנו את המצב הקיים והחליטו לאמץ את הרגולציה האירופאית לעניין כייל תרכיבי ניוקסל חיים. מידע נוסף

ניוקסל בישוב מיטב

3 פברואר, 2022 מחלת הניוקסל אובחנה גם במושב מיטב שבתענכים.
מדובר בלהקת הטלה בת 51 שבועות. הלהקה תומת.
מידע נוסף

ניוקסל בתרום וכסלון - השמדה היא כלי או מטרה?

26 ינואר, 2022 כסלון ותרום נמצאים במוקד ניטור ניוקסל בעקבות ריבוי המקרים במשקי הטלה במושבים אלה.
בנוסף, השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע ניוקסל בלהקת הטלה בת 33 שבועות במושב בית הלוי. הלהקה תומת.
האם יש ערך להשמדת להקות כאשר אירועי הניוקסל כל כך מפושטים במשקי הטלה בישראל? מידע נוסף

ניוקסל בכסלון

24 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על ניוקסל בשתי להקות הטלה במושב כסלון.
הלהקות יושמדו. מידע נוסף

ניוקסל במלאה

20 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע ניוקסל בלהקת מטילות לביצי מאכל בישוב מלאה. מידע נוסף

ניוקסל במשואות יצחק

17 ינואר, 2022 מחלת הניוקסל מדווחת היום ע"י השירותים הווטרינרים במשק רביה כבדה במשואות יצחק.
רשיון המשק 227 - הלהקה בת 63 שבועות - כ-31,000 עופות. הלהקה שווקה ונשחטה במשחטה.
ב-14 בדצמבר, דיווחנו על אירוע ניוקסל בלהקה אחרת של משואות יצחק הנמצאת בטווח קרוב יחסית למשק הנוכחי. מידע נוסף

נמשכים הדיווחים על אירועי ניוקסל

13 ינואר, 2022 מחלת הניוקסל ממשיכה להתפשט במשקי העופות בישראל והיום אנו מדווחים על שני אירועים.
האחד במשק הטלה לביצי מאכל בכסלון. הלהקה בת 40 שבועות על פי השו"ט תומת.
השנייה היא בעופות חצר בדליית אל כרמל. מדובר בקמה הקרחון - להערכתינו היקף האירועים האמיתי גבוה הרבה מהמדווח. מידע נוסף

ניוקסל בעופות חצר

10 ינואר, 2022 היום מדווחים על שני אירועי ניוקסל בעופות חצר.
אירוע אחד בתל אביב ואירוע שני בנווה מיכאל-רוגלית. מידע נוסף

ריכוז ביניים: שפעת עופות בישראל חורף 2021/22

9 ינואר, 2022 מאז האירוע הראשון שדווח ב- 12 באוקטובר 2021 בחוות תרנגולי הודו בנהלל, אנו חווים גל התפרצויות נרחב של מחלת שפעת העופות. ריכזנו הנתונים עד כה. מידע נוסף

אירוע שפעת עופות בבנימינה

9 ינואר, 2022 להקת פרגיות כבדות, סבתות בבנימינה, נמצאו חיוביות לנגיף שפעת העופות.
הלהקה היא בת 21 שבועות. מידע נוסף

ניוקסל בניר יפה

6 ינואר, 2022 במוקד התפרצויות שפעת העופות בתענכים, אנו מדווחים על ניוקסל בלהקת מטילות בניר יפה.
הלהקה בת 47 שבועות והיא תומת. מידע נוסף

מחלת הניוקסל ממשיכה ומתפשטת בישראל

5 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים היום על התפרצות של מחלת הניוקסל במושב ברוש.
האירוע המדווח הוא בלהקת מטילות ועל פי הדיווח היא צפויה להשמדה.
כאשר רוב העוסקים בענף, עסוקים וטרודים בהתפשטות נגיף שפעת העופות במשקים, מחלת הניוקסל ממשיכה לגרום לנזקים כלכליים במיוחד בשלוחת ההטלה והרבייה. מידע נוסף

שפעת עופות באביאל

4 ינואר, 2022 התפרצות של שפעת עופות אובחנה במשק גדול מאד של ת. הודו במושב אביאל.
מדובר בלהקה המונה 107,000 מנות, בגיל 7 שבועות. מידע נוסף

שפעת עופות במשק פרגיות כבדות ברם און

4 ינואר, 2022 שפעת עופות אובחנה במשק פרגיות כבדות ברם -און.
הלהקה בת 20 שבועות. מידע נוסף

שפעת עופות בלהקת רביה כבדה ברם און

3 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע שפעת עופות בלהקת רביה כבדה ברם-און.
הלהקה בת 56 שבועות. מידע נוסף

גדיש: שפעת עופות בשני משקי הטלה

2 ינואר, 2022 בישוב גדיש אשר בתענכים אוחבנה היום מחלת שפעת העופות H5N1 בשני משקי הטלה.
במשק אחד 4,000 מטילות אורגניות בנות 99 שבועות.
במשק השני כ-3,500 מטילות בממשק ללא כלובים בגיל 70 שבועות. מידע נוסף

שפעת עופות בנהלל

2 ינואר, 2022 התפרצות שפעת עופות מדווחת היום ע"י השירותים הווטרינרים במשק ת. הודו בנהלל (עין בידה).
הלהקה מונה 42,000 ת. הודו והיא בת 7 שבועות (איכלוס לפני כשבוע ימים).
הלהקה תושמד. מידע נוסף

נאות גולן: אירוע שפעת עופות נוסף

2 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע שפעת עופות H5N1 נוסף בישוב נאות גולן.
מדובר בלהקת תרנגולי הודו בגיל 5 שבועות.
בלהקה כ- 14,000 הודנים. מידע נוסף

אירוע שפעת עופות בדבורה

1 ינואר, 2022 בלול מטילות מודרני, בישוב דבורה אובחנה מחלת שפעת העופות. H5N1.
הלהקה מונה 35,000 מטילות. מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001