מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

טיוב רגולציה ותקנות רווחת המטילות

25 יולי, 2022

עמותת רווח נקי, היא עמותה הבוחנת את פעולות המגזר הציבורי במטרה לייעל ולשפר את מבנה הכלכלה הישראלית: הגברת תחרות, שקיפות וקידום רגולציה חכמה. העמותה בחנה את השפעות הרגולציה תקנות צער בע"ח - גידול תרנגולות מטילות והגישה דו"ח על פיו העניקה ציון מדד רווח נקי – 27.34 (קטגוריה צהובה) לתהליך הרגולטור בנושא זה (הניקוד הוא מתוך 50 נקודות אפשריות). העמותה הגישה דו"ח על פיו היא מנתחת ומבצעת הערכה לתהליכי הרגולציה. ניתוח זה הינו חלק מ"פרויקט תו איכות RIA* :הערכת תהליכי רגולציה". בין עיקרי הדו"ח:
על הדוח להצביע על החלופה בעלת התועלת ה גבוהה ביותר לציבור, בהמשך ישיר לכך, נבחרה החלופה בעלת העלות המקסימלית (1.5 מיליארד ₪), הצפויה להשפיע באופן ניכר על המשק עם העלאת מחיר הביצה, מבלי שניתן הסבר מספק לכך ומבלי שנבחנה העלות-תועלת ועלויות המהלך.הדו"ח המלא מצורף מטה.


*החלטת ממשלה מס' 2118 קובעת כי כל רגולציה חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה משנית, חייבת לכלול הליך של "הערכת השפעות רגולציה חדשה" (RIA- Regulatory Impact Assessment). הליך זה נועד להבטיח יצירת רגולציה מיטבית באמצעות מתודולוגיה המקובלת במדינות ה- OECD. המתודלוגיה כוללת בחינה של הצורך בהתערבות, הערכת חלופות ואמידת העלויות שהן מטילות על המשק. כל זאת, תוך קיום שיח עם בעלי עניין והערכת התועלת הצפויה מהרגולציה. כמו כן, החלטת הממשלה קובעת כי הליך ה- RIA יהיה בהתאם למדריך הממשלתי להערכת השפעות רגולציה.

 

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה הדוח המלא (528.9 Kb)