מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

דו"ח מבקר המדינה: ייצור ביצים בישראל

10 מאי, 2022

מבקר המדינה מפרסם היום דו"ח העוסק במגוון תחומים, כאשר בתחום משרד החקלאות הוא מקדיש התייחסות נרחבת (120 עמודים) למשק ההטלה בישראל.קראנו את הדו"ח ואנו מביאים עיקרי דברים מתוכו. לקריאת הדו"ח המלא, ראו קישור.
בחודשים מאי עד אוקטובר 2021 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים ליישום החלטות הממשלה לקידום הרפורמה בענף ההטלה ולהעברת הלולים ממרכזי היישובים. הביקורת נעשתה במשרד החקלאות ובמועצה לענף הלול. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר, בחברת קנט ובמשרד להגנת הסביבה.
תנאי גידול המטילות - 94% מהמטילות בישראל משוכנות בלולי כלובים. שיעור זה גדול במידה ניכרת משיעור המטילות המשוכנות בלולי כלובים במדינות האיחוד האירופי (48% כולן בלולים מועשרים) ומשיעורן בארצות הברית (70%). 76% מכלל המטילות משוכנות בלולים ישנים שבהם המרווח למטילה הוא כ- 400 סמ"ר בלבד, ו-18% בלולי כלובים חדשים. זאת לעומת לולי כלובים מועשרים באירופה, שלגביהם התקן הוא 750 סמ"ר למטילה. מצב דברים זה אינו עולה בקנה אחד עם הצורך בשמירה על בריאות הציבור ומניעת מפגעים, בשיפור היעילות הכלכלית ורווחת העוף ובפיתוח יישובי הצפון.
מחירי הביצים -
אף שהביצים הן מוצר יסוד הנתון בישראל לפיקוח מחירים, שאחת ממטרותיו היא להגן על הצרכן מפני עליות מחירים בלתי סבירות, מחיר הביצים בישראל לצרכן גבוה במידה ניכרת- 41%, ממחירן הממוצע במדינות ה- OECD ו- 72% ממחירן בארצות הברית.
סוגי התמיכות בחקלאים בישראל - למרות המלצות ה- OECD, ההסכמות בין משרדי החקלאות והאוצר משנת 2016 והחלטת הממשלה משנת 2021 - שיעור התמיכות העקיפות בחקלאות נותר כפי שהיה במשך השנים והוא מסתכם ב 89% מכלל התמיכות בחקלאים, זאת לעומת שיעור התמיכות העקיפות במדינות ה -OECD שמסתכם ב-35% בלבד.
מחלות בלולי ההטלה - שיעור התחלואה במחלות העופות הנפוצות בישראל, למעט הסלמונלה, בלולי הצפון גבוה במידה ניכרת משיעור התחלואה בלולים שביתר חלקי הארץ - 90% מלהקות המטילות שהיו נגועות במחלת ניוקאסל, 78% מהלהקות שהיו נגועות במיקופלסמה, 88% מהלהקות שהיו נגועות בברונכיט מידבקת, ו -100% מהלהקות שהיו נגועות בשפעת העופות מסוג H9 גודלו בלולי הצפון. מצב דברים זה משית על ענף ההטלה ועל הציבור, עלויות כלכליות נוספות, הנובעות מהצורך להשמיד להקות מטילות ולהשבית לולים. המחלות הזואונוטיות, כמו שפעת העופות והסלמונלה, אף עלולות לפגוע בבריאות הציבור.מאז שנת 2017 ועד שנת 2020 שילמה קנט  למגדלים כ- 38 מיליון ש"ח בעבור השמדת להקות מסלמונלה.
על פי הדו"ח מנתוני מועצת הלול עולה כי נכון לחודש אוגוסט 2021 פועלים 1,478 מגדלים שבבעלותם לולים, מספר שונה לחלוטין מהצהרותיו של מזכיר הארגון.