מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

מכסות הביצים החדשות אינן ניתנות להעברה ואינן מזכות בפיצוי

25 אפריל, 2022

שר החקלאות ממשיך להוביל לשינוי "סדרי עולם" בענף ההטלה.
בהודעה של דוברת המשרד נמסר ששר החקלאות ופיתוח הכפר הפיץ תזכיר חוק הקובע כי החל מהשנה, מכסות הביצים החדשות אינן ניתנות להעברה ואינן מזכות בפיצוי (התזכיר מצורף מטה). 
בנוסף, ועדת המכסות תהיה מורכבת מנציגי השר ולא מנציגי המגדלים, וכהונת מנכ"ל מועצת הלול תהיה קצובה מעתה ואילך (מה שמוגדר בתוכן ההודעה כ"פרמטרים של מינהל ציבורי תקין").
ב- 26 באפריל, התארחו השר עודד פורר ונציג המגדלים עו"ד צחי בן עיון אצל ליאת רון ברדיו צפון. תשפטו בעצמכם.

 

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה תזכיר חוק (423.6 Kb)