מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

לשכת עורכי הדין והערותיה לתקנות רווחת מטילות לביצי מאכל

19 אפריל, 2022

ועדת זכויות בעלי החיים בלשכת עורכי הדין הגישה את הערותיה לטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים), התשפ"ב–2022. הוועדה פותחת את מכתבה בברכות לשר על כך שהוא אימץ את העמדה לפיה החזקת תרנגולות יכולה להיות אך ורק בלולים ללא כלובים שעומדים בסטנדרטים נוספים לעניין מתן ביטוי לצרכיהן של התרנגולות. הוועדה מבקשת לתקן בטיוטה את ההגדרה של לולים ללא כלובים, כך שלא תהיה אפשרות של "לולי קומבינציה". לולים שמבוססים על כלובים פתוחים, אך כאלה שניתן לסגור אותם בשעות מסויימות. 
תיקון נוסף אותו מבקשת הוועדה דן בדרישת ידע מקצועי מהאחראי על הלול הממונה על ידי הבעלים. בנושא זה טוענים עורכי הדין, לא מוגדר סוג הידע, ובמידה והבעלים הוא זה המטפל בלול, אין דרישת ידע כזו ממנו.
בנושא שיטות המתה, מבקשת הוועדה למנוע המתת מטילות בקצף.
בנושא קיטום מקור, מבקשת הוועדה לאסור קיטום מקור לחלוטין, גם במדגריה. עוד מבקשת הוועדה לקצר את "זמן הביניים" עד מעבר מלא ללולים ללא כלובים ולקבוע את ה-1 בינואר 2028 כמועד הקובע בו לא יהיו עוד מטילות בכלובים ולא כפי שנדרש היום בתקנות ה- 1 בינואר 2032.
נושא נוסף הנוגע להוראות המעבר הוא ההגדרה המרחיבה למונח "לול קיים". לפי הגדרה זו, בשילוב עם הוראות המעבר, ניתן יהיה להקים לול כלובים ולאכלס בו תרנגולות במשך עשור שלם אם רק הספיק בעליו של הלול לצקת רצפת בטון עבורו בתוך 30 יום מיום פרסום התקנות ברשומות. הוועדה מבקשת לשנות את ההגדרה בתקנה ולכתוב "'לול קיים' – לול שאוכלס בתרנגולות לפני מועד פרסום תקנות אלו".

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה מכתב עורכי הדין (456.0 Kb)