מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

היבטים כלכליים בהקמת לול נטול כלובים

משרד החקלאות 17 אפריל, 2022

תקנות ביצים 2022 מאפשרות למגדלי מטילות חדשים לבנות לולים נטולי כלובים במכסה של 500,000 ביצים. בתחשיב כלכלי שנערך ע"י חגית ארזי משה"מ נראה כי אין כדאיות כלכלית לבניית לולים כאלו בהתאם למחירים כיום. בנוסף, גם תחשיב כלכלי ללולים נטולי כלובים גדולים יותר, במכסת ביצים שנתית של 5 מיליון ביצים, נמצא כי גם בלולים אלו לא כוסו ההוצאות השוטפות במחירים הקיימים כיום ולא נמצאה הצדקה כלכלית לבניית הלולים.
כך על פי דו"ח שהוכן על ידי חגית ארזי משה"מ - משרד החקלאות. במקביל שר החקלאות מקדם מעבר ללולים ללא כלובים ובולם נסיונות להעלאת מחיר הביצה.