מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

ניטרופורנים בבשר עוף - האם קיים שימוש אסור בישראל?

11 פברואר, 2022

Semicarbazide (SEM) הוא הסמן המשמש את מינהל המזון והתרופות האמריקני לאיתור שימוש בניטרופורנים בחיות המייצרות מזון. יש להעריך, שגם בישראל, המחלקה לבדיקת שאריות, המנוהלת ע"י ד"ר מלכה בריצ'י וידועה במקצועיותה הגבוהה, משתמשת בסמנים דומים. לפני כחודש, פנה אלי עמית למקצוע וסיפר לי על ממצא של שאריות ניטרופורנים בבשר בלהקות שהוא מלווה מקצועית. הארוע סיקרן אותי מאד, היות ובארץ אין כל שימוש בניטרופורנים כבר שנים וברור לי לחלוטין ששימוש כזה לא קיים בישראל. ממצא כזה מיד מוביל לחקירה של השו"ט, האשמת החקלאי, מכון התערובת, הווטרינר ומי לא - הרי כולם קרימינלים בהגדרה. 
החלטתי ללמוד את הנושא ומצאתי שממצא חריג זה זוהה כבר בארה"ב והוביל לחקירה מקצועית ומעמיקה בנסיון להבין את מקור התוצאה החריגה לפני שמאשימים את החקלאי. מתברר שהממצא אינו מופיע כאשר הדיגום נעשה מיד לאחר הוצאת האיברים הפנימיים. רוב הדגימות שנאספו לאחר הצינון postchilling ולאחר הפירוק נמצאו חיוביות. היעדר SEM בדגימות מיד לאחר הסרת האיברים הפנימיים וזיהוי חיובי בדגימות לאחר הצינון ולאחר הפירוק מצביעים על כך שזיהוי SEM במוצרים שנדגמו אינו מעיד על שימוש בניטרופורנים והוא עשוי להיות תוצאה של עיבוד. נובע מכך שממצאים של SEM בעוף נובעים ככל הנראה ממקורות שאינם קשורים לניטרופורנים. היווצרות SEM במהלך עיבוד העוף יתכן וקשורה לתהליך הקירור/צינון. האמריקאים אינם פוסלים את האפשרות, שהיווצרות SEM עשויה להיות קשורה לשימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים במהלך עיבוד עוף במשחטה - בארה"ב נהוג לשטוף את הטבחה בחומרי חיטוי מאושרים. תהליך זה החל גם בארץ (באישור השו"ט ללא כל דיווח מסודר ו/או שקיפות צרכנית). שיעור ה-SEM קשור ועלול לעלות עקב הקפאה. ההערכה היא שזיהוי SEM בבשר פטם קשורה ליצירה De Novo של הכימיקל במהלך העיבוד.
לכן השימוש ב-SEM כאינדיקטור לנוכחות של ניטרופורנים עלול לגרום לתוצאות חיוביות שגויות וכן... החקלאי לא רמאי והווטרינר הוא איש מקצוע אחראי. צריך רק לתחקר את האירוע באופן נכון, ראוי ומקצועי.


*תכשירים מקבוצת הניטרופורנים נאסרו לשימוש היות ולמטבוליטים שלהם יש תכונות קרצינוגניות (מסרטנות).