מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

התפרצות שפעת העופות בעגורים - אסון אנושי

29 דצמבר, 2021

הכתבה של משה גלעד בעיתון הארץ (29/12), נושאת את הכותרת "זה לא אסון טבע - זה אסון אנושי לחלוטין". לטענתו תמותת העגורים הנרחבת מהתפרצות שפעת העופות באגמון החולה היא תוצאה של תאוות בצע תיירותית שהובילה להצטופפות גדולה של אוכלוסיית העגורים באגמון החולה. אגב, על פי הכותב אוכלוסיית העגורים בישראל היא כעשירית מהאוכלוסייה העולמית ותיירות העגורים מכניסה על פי הערכות 120 מיליון ש"ח/שנה.
נקודות האכלה המרכזות את כלל העופות במוקדים אחודים, יוצרות צפיפות גבוהה שאינה אופיינית למתרחש בטבע. זה קרה עם העגורים באגמון החולה, זה קרה עם השקנאים במצפור ויקר. בנוסף, בעקבות המזון הזמין שינינו את דפוסי הנדידה של העגורים אשר חלקם לפחות מתפתה להישאר בעמק החולה ולחסוך את המעוף המייגע דרומה לאפריקה. למדנו לאחרונה עד כמה תורם הריחוק החברתי בצמצום ההפצה של מחלות וכנראה לנו בני האדם יש תרומה גדולה לאסון זה.

צילום: הדס כהנר, רשות הטבע והגנים

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001