מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

סגירת אגמון חפר ומצפור ויקר למבקרים

28 דצמבר, 2021

בעקבות התפרצות שפעת העופות והנחיות רשות הטבע והגנים - המועצה האזורית עמק חפר סוגרת למבקרים באופן מידי את אגמון חפר ומצפור מאגר משמר השרון (ויקר). זאת על למנוע מגע של הציבור עם עופות הנמצאים באתרים אלה.
ב-1 בדצמבר הודיעו השירותים הווטרינרים על ממצא של שקנאי חולה, חיובי לשפעת עופות שנמצא במצפור ויקר. לאחר שהוא עשה "סיבוב" דרך בית החולים של הספארי, הוא הגיע למכון הווטרינרי. ב-11 בדצמבר, טיילתי עם משפחתי באגמון חפר, כאשר אבחנתי בגופה של עוף מים תפוסה הנמצאת במאגר זה. (דיווחתי).
האכלת השקנאים (כמו של העגורים) נמשכה למרות ממצאים אלה.
לפני כ-10 ימים בית החולים הפסיק לקבל עופות בר חולים טרם בדיקה, היום סוגרים את אגמון חפר ומצפה ויקר. אתמול החלו לאסוף עגורים מתים באגמון החולה (סך מצטבר נכון להיום - 1,600 פרטים). 
יש רושם שחלק מהדברים נעשים באיחור מסויים.  

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001