מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

ביצים ושפעת עופות

26 דצמבר, 2021

עיתון הארץ יוצא היום בכותרת המכריזה על חשש שביצים ממשקים נגועים בשפעת עופות הגיעו לבסיסי צה"ל. כידוע, משק דוידי ממושב מרגליות מספק לצה"ל ביצי מאכל ממשקי הגידול שלו. התפרצות שפעת העופות במושב מרגליות, התפשטה מהמוקד בישוב אל חוות הגידול של דוידי הצמודות למושב ועתה עולה החשש שביצים ממשק נגוע זלגו לשולחנם של חיילי צה"ל.
מה הסיכון?
נגיפי שפעת עופות המוגדרים אלימים, יכולים לזהם את תוכן הביצה בנוסף לזיהום חיצוני של הקליפה. לכן, ביצים אלה הן פוטנציאל להפצה והדבקה (ראה מקורות ספרות מטה). בנוסף, הספרות המדעית תיעדה בעבר הדבקה של חזירים, לאחר שאכלו ביצים ממקור נגוע בשפעת עופות H7N7 (הולנד, 2003).
במקביל מדווח שמשרד החקלאות אישר יבוא ביצים (14 מיליון) מחשש למחסור. אז כדאי לדייק, יבוא זה אושר עוד טרם התפרצות מחלת שפעת העופות במושב מרגליות. המועצה לענף הלול ממליצה לאשר יבוא בהיקף של 70 מיליון ביצים (ראה קובץ מצורף).
האופציות ליבוא אינן גדולות היות ורוב מדינות אירופה נגועות אף הן בשפעת עופות (מלבד ספרד), כולל אוקראינה (תחילת דצמבר התפרצות במשק עופות חצר ב-Kherson).


Swayne, D.E., and J.R. Beck. 2004. Heat inactivation
of avian infl uenza and Newcastle disease
viruses in egg products. Avian Pathology 33(5):
512–518.

-Swayne, D.E., and J.R. Beck. 2004. Heat inactivation of avian influenza and Newcastle disease viruses in egg products. Avian Pathology 33(5):512–518.
-Cappucci Jr DT, Johnson DC, Brugh M, Smith TM, Jackson CF, Pearson JE, Senne DA. Isolation of avian influenza virus (subtype H5N2) from chicken eggs during a natural outbreak. Avian Diseases. 1985 Oct 1:1195-200.
-Kilany WH, Arafa A, Erfan AM, Ahmed MS, Nawar AA, Selim AA, Khoulosy SG, Hassan MK, Aly MM, Hafez HM, Abdelwhab EM. Isolation of highly pathogenic avian influenza H5N1 from table eggs after vaccinal break in commercial layer flock. Avian diseases. 2010 Sep;54(3):1115-9.
-Beato MS, Capua I, Alexander DJ. Avian influenza viruses in poultry products: a review. Avian Pathology. 2009 Jun 1;38(3):193-200.

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה המלצה ליבוא (103.2 Kb)
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001