מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

שפעת עופות בצפון הארץ - נתוני ביניים

23 דצמבר, 2021

במרגליות הומתו ונטמנו היום 64,899 מטילות מ- 16 לולים. מתחילת האירוע טופלו 43 לולים בסך כולל הושמדו עד עתה 170,000 מטילות. 
בנאות גולן הסתיימה ההשמדה של 17,000 תרנגולי ההודו.
באגמון החולה האתר נסגר ויפוקח החל ממחר ע"י יחידת הפיצוח. יחידות שונות של משרד החקלאות, משרד הבריאות, קק"ל, רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה מעורבים. ללא ספק התגובה האיטית והמאוחרת אינם מהווים אות כבוד להתנהלות המערכות האמונות על שמירת הטבע והחי.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001