מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

שפעת עופות בשקנאי

1 דצמבר, 2021

השירותים הווטרינרים מדווחים על ממצא של שפעת עופות (H5N1) בשקנאי, ממצפור ויקר (ע"ש תורמים מקנדה)- מאגר המים במשמר השרון. בימי הנדידה הגדולים השקנאים מקבלים כמויות אדירות של אוכל שמגיע מעודפים שנשארים אצל דייגי המעפיל. זאת בסיוע של רשות הטבע והגנים.
חשש מהתפשטות המחלה במשקים מסחריים.
*למיטב ידיעתינו השקנאי הובא חולה לביה"ח בספארי ברמת גן. ראוי שהשו"ט יתנו דעתם בהיבט בטיחות ביולוגית לנושא בעייתי זה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001