מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

סיכום סלמונלה במטילות - אוקטובר 2021

23 נובמבר, 2021

דו"ח השו"ט המסכם את ממצאי ניטור הסלמונלה בשלוחת ההטלה עד לסוף חודש אוקטובר התפרסם בימים אלה (הנתונים נאספו, רוכזו ונותחו ע"י ד"ר מיכל פרי מהשו"ט).
מחודש ינואר ועד סוף חודש אוקטובר נבדקו 1811 להקות 518 מהן נמצאו חיוביות לסלמונלה כללי (28.6%), 27 להקות נמצאו חיוביות לסלמונלה אנטריטידיס (1.5%) ו-22 (1.2%) לסלמונלה טיפימוריום.

השוואת נתוני ינואר-אוקטובר משנת 2018 ועד היום

שנה  מס' להקות   להקות חיוביות   % חיוביות   להקות חיוביות SE   % SE   להקות חיוביות ST   % ST 
2018  1999 319 16.0 18 0.9 18 0.9
2019  1612 360 22.3 30 1.9 17 1.1
2020  1990 598 30.1 42 2.1 15 0.8
2021  1811 518 28.6 27 1.5 22 1.2
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001