מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

דו"ח השירותים הווטרינרים 2020

18 נובמבר, 2021

שאריות חומרים כימיים בביצי מאכל - סקר 2020:
מתוך 5669 דגימות מביצים מקומיות נמצאו 45 חריגות (0.8%), רובן מיוחסות לממצאי תכשירים יונופורים (33 דגימות חיוביות שהן 73% מכלל הדגימות החיוביות).
217 דגימות בוצעו בביצי יבוא, ללא כל ממצא, לא ממצא חריג ולא ממצא שהוא בתחום התקן.
שאריות חומרים כימיים בבשר עופות:
בתרנגולי הודו, מתוך 592 דגימות, 2 דגימות בלבד חרגו מהתקן. החריגות היו בתחום מתכות כבדות. הדו"ח אינו מציין באיזו מתכת מדובר, אך להערכתינו מדובר בקדמיום. ב- 59 דגימות אחרות היה ממצא של מתכות כבדות, אך בתחום התקן.
בתרנגולות פטם, מתוך 2247 דגימות, רק 3 חרגו מהתקן. 
שפעת עופות:
במהלך שנת 2020 אובחנו 12 התפרצויות של שפעת עופות H5N8. בסה"כ הומתו 351,790 עופות בעקבות התפרצויות אילו.
פיקוח מוצרים מן החי:
בשנת 2020 נשחטו בישראל כ- 215 מיליון פטמים ו- 6.2 מיליון ת. הודו. המחלקה אינה מפרסמת נתוני ניטור לסלמונלה או לקמפילובקטר - שקיפות כנראה אינה תכונה בולטת במחלקה, כאשר במהלך השנים הנתונים בדו"ח הנוגעים לפעילות בענף העופות בכלל נעשים רדודים יותר ויותר.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001