מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

שפעת עופות בעין צורים וכפר ברוך

18 נובמבר, 2021

השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע שפעת עופות H5N1 בתרנגולי הודו בעין צורים.
הלהקה בת 13 שבועות. בלהקה כ- 5,500 עופות.
בכפר ברוך אובחנה המחלה בברווזים. הלהקות יושמדו.
על פי מידע מד"ר אייל אלמוגי האירוע מאובחן בלול אחד מתוך 7 לולים במשק, הלולים מאוכלסים ב 1500-2500 ברווזים ללול. הלהקה לפני שיווק - 7 שב'. 
דו"ח אירוע - ד"ר אייל אלמוגי (הרופא הווטרינר המטפל במשק)
תמותה חריגה של ברווזים יפים במצב גופני מעולה, בבוקר האבחון כ-5%.
לאורך הלול נראו ברווזים רובצים עם סימנים עצביים הכוללים כשילות, רעידות בגוף, Head Tremors, Torticollis, טיקים של ניקור בטפחות, ותמותה פר אקוטית של ברווזים יפים מאוד, מדובר בסימנים קליניים בכ5% מהלהקה.
בוצעה נתיחה של 25 ברווזים: ברובם לא נמצאו סימניים פתולגיים כלל, לא במערכת הנשימה ולא בשאר המערכות.
בשלושה ברווזים נמצאו פטכיות בלבלב ובכבד, בברווז אחד נמצא דם בעומק קנה הנשימה לפני ה Syringeal Bula (איבר מקביל בברווזים ל Syrinx).
בנוסף הומתו מספר ברווזים שהראו קליניקה חריפה של סימניים עצביים ובנתיחה לא נראתה פתולוגיה ברקמת המוח הגדול, צרבלום והמנינגים.
תוך 36 שעות, עד להשמדה, מתו מעל 10% מהלהקה ועוד כ20-30% מהלהקה עם סימניים קליניים.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001