מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה ינואר - אוגוסט 2021

נתונים באדיבות ד"ר מיכל פרי, השו"ט 3 אוקטובר, 2021

ניטור הסלמונלה בשלוחת מטילות ביצי המאכל, לתקופה שבין ינואר לאוגוסט 2021 מציג מצב ללא שינוי מהותי בהשוואה לשנים קודמות (מלבד עליה בלהקות חיוביות לסלמונלה כללי). 

שנה מס' להקות להקות חיוביות
לסלמונלה כללי

% חיוביות להקות חיוביות
ל-SE

%SE להקות חיוביות
ל-ST
%ST
2018 1921 266 13.8 17 0.9 15 0.8
2019 1491 262 17.6 22 1.48 13 0.9
2020 1847 449 24.3 30 1.6 15 0.8
2021 1721 425 24.7 22 1.3 18 1.05

במהלך 3 שנות הניטור (2018-2020), הושמדו קרוב ל 1.2 מיליון מטילות לאחר שאובחנו בלולים נגועים בסלמונלה אנטריטידיס/טיפימוריום.
נתון בעל עניין הוא המשקים המועדים. כלומר, מה מספר המשקים שחוו השמדות חוזרות בשל ממצא סלמונלה וכמה פעמים אירוע מעין זה התרחש אצלם (הנתונים מסכמים את השנים 2018-2020.
17 משקים חוו השמדה כפולה (14 בגין סלמונלה אנטריטידיס ו-3 בגין סלמונלה טיפימוריום).
4 משקים חוו 3 השמדות (3 ו-1 בגין סלמונלה אנטריטידיס וטיפימוריום, בהתאמה).
משק אחד חווה 5 השמדות (!) בגין ממצא של סלמונלה טיפימוריום.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001