מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

היארעות ניוקסל בישראל 2020

5 ספטמבר, 2021

דו"ח המעבדות למחלות עופות של המועצה לענף הלול המתפרסם בימים אלה מציג תמונה חדה וקשה לגבי משקי ההטלה במדינת ישראל. לא רק סלמונלה וסיכון בריאות הציבור, אלא מוקד מרכזי לאירועי ניוקסל בישראל. על פי הדו"ח 339 אירועי ניוקסל אובחנו בשנת 2020, 322 (95%) מהם בלהקות הטלה.
הגישה כאילו יש איזשהו "קו גבול" המגדיר אזור אנדמי בניוקסל המתוחם בצפון הארץ, מתמוססת עם משאית הביצים הראשונה הנוסעת למחסן ביצים במרכז או דרום המדינה. עיקר האבחונים בלהקות ההטלה הוא סביב גיל 32 שבועות, תקופת שיא ההטלה כאשר המשמעות היא נזק כלכלי גבוה. בנוסף, אין מדובר בתקופה הרחוקה ממועדי החיסון מה שמצביע על חוסר היעילות של התרכיבים הנוכחיים בהגנה מפני התפרצות המחלה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001