מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

שדרוג שיטות לזיהוי נגיף דלקת מח וקרומיו בת. הודו בחרקים

12 אוגוסט, 2021

מחקר חדש מפרט דרכים ושיטות לשיפור היכולת לזיהוי נגיף ה-Flavivirus האחראי לדלקת המח וקרומיו בתרנגולי הודו, בחרקים.
המחקר שהובל ע"י ד"ר אירית דוידסון ומתפרסם לאחרונה בכתב העת Journal of Virological Methods מציין:
1. איסוף החרקים החיים והובלתם למעבדה בשרשרת קירור (4 מ"צ).
2. שימוש ב-nested qRT-PCR  כאמצעי להגברת התגובה (שיטה זו פותחה ושימשה לצרכי אבחנה מבדלת בין נגיף שדה לנגיף תרכיב).
3.  Cx. pipiens זוהה לראשונה, כמעביר של הנגיף.
נגיפי Flavi, הופכים בשנים האחרונות לבולטים יותר ויותר במקרי תחלואה באדם. עם זאת, דלקת קרום המח וקרומיו בת. הודו מדווחת מזה שנים רק בישראל ואנחנו היחידים שמשתמשים בתרכיב שפותח ע"י פרופ' ינקונסקו במניעת המחלה. מחקר זה מדגיש את החשיבות שיש למחקר המקומי בקידום הידע של מחלה זו.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001