מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

פסילות במשחטות בשל מיופתיות שריר

22 יוני, 2021

נתונים ודיווחים של עמיתים למקצוע, מתארים מספר אירועים של פסילות במשחטה מפתולוגיית ה"שריר הירוק" וחזה מעוצה.
האירועים מדווחים ממשחטות ולהקות שונות שאין ביניהן כל קשר.
השירותים הווטרינרים המפקחים על המשחטות לא מרכזים נתונים ומידע על פתולוגיות השריר להן משמעויות כבדות לאיכות בשר העוף. שריר חזה מעוטר פסים לבנים הפך כמעט מראה קבע, ולא פעם חזה מעוצה ו"בשר ספגטי" מגיעים אף הם לשולחננו.
חייבים לתת את הדעת לנושא.


ראה: נמק שרירי החזה העמוקים - 2015
חזה מעוצה וחזה עם פסים לבנים - פתולוגיית שריר בת. פטם - 2016

 

בשתי התמונות מימין: חזה מעוצה; שתי התמונות משמאל: "שריר ירוק"

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001