מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

נזלת מדבקת - מתפשטים האירועים במשקים בצפון

2 מאי, 2021

בהמשך לדיווח על התפשטות מחלת הנזלת המדבקת של תרנגולות, במספר מושבים בצפון, מתפרסם היום ריכוז נתונים ע"י המעבדה האזורית למחלות עופות בצפון. על פי נתונים אלה, משנת 2018 אנו חווים עליה בדיווח מחלה זו, אשר שיאה בשנת 2020 ב- 36 להקות חיוביות (נכון ל-25 באפריל, דווחו בשנת 2021, 15 מקרים). נתון מעניין נוסף בדו"ח המעבדה הוא שמספר העופות בלהקות הנגועות מגיע בשנת 2021 לקרוב ל-300,000 עופות, לעומת 183,000 בשנת 2020 כולה.
המושבים המרכזים לאחרונה את האירועים הם דוב"ב, אבן מנחם וגורן. כפי שציינו, היכולת לטפל בהצלחה בלהקות אלה מוגבלת מאד (התכשירים היחידים הרשומים למטילות ביצי מאכל וידועים בספרות כבעלי פעילות נגד חיידק ה-Avibacterium paragallinarum הם הטילוזין וה-CTC לתערובת. לשני תכשירים אלה מדווחת הצלחה מאד מוגבלת*) וגובר החשש שיעשה שימוש בתכשירים אסורים במטרה להתמודד עם נזקי המחלה.
במקביל לקיום כל התהליכים המקצועיים הנדרשים כגון: בידוד, סיווג וניתוח אפידמיולוגי של האירועים, יש לקדם תהליך מהיר של ייצור תרכיב אוטוגני בכדי לבלום את התפשטות המחלה. גם אז, היכולת להשתלט על המחלה במשקים רב-גילאיים המפוזרים בין משווקים ומגדלי פרגיות שונים אינה קלה כלל ועיקר. 


*Veterinary Microbiology (2018) 135-143

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001