מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

שפעת עופות בישראל - נתוני המעבדה הצפונית

18 אפריל, 2021

נתונים המתפרסמים בימים אלה ע"י מלי שבת וד"ר ענת ויסמן, מהמעבדות של המועצה לענף הלול עולים הנתונים הבאים:
בשנת 2020, נגיפי H9N2 שבודדו וסווגו השתייכו כולם לקבוצה: h9.4.1.4e (סווגו 10 בידודים מכלל 11 שבודדו).
בשנת 2021, הנגיפים שסווגו שייכים לקבוצה h9.4.1.5d (3 סיווגים מכלל 6 בידודים).
התרכיבים בישראל מכילים את הזנים 215 (מסווג בקבוצה h9.4.1.4a), זן חיסון "4 חדש" (h9.4.1.4d) וזן חיסון 5 (h9.4.1.5a).
הזהות בין זן 5 בתרכיב (תרכיב חד-ערכי) לבין הבידודים האחרונים היא של 93% בחומצות גרעין ו-96% בחומצות אמינו.
הזהות בין בידוד השדה h9.4.1.4e (משנת 2020) לזן 215 בתרכיב המשולב היא סביב 93% בחומצות גרעין ו-95% בחומצות האמינו, ובהשוואה לזן בתרכיב שפעת 4D (חד ערכי) היא כ-  93% בחומצות גרעין ו-93% בחומצות האמינו.
מידע זה חשוב לקביעת אסטרטגיה חיסונית וקבלת החלטות לגבי זני הנגיף הנכללים בתרכיבים.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001