מחלות מדבקות בישראל - 2021

מחלות מדבקות בישראל - 2021

סלמונלה בדו"ח המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות - 2019

3 פברואר, 2021

4,384 תבדידים התקבלו במעבדות המרכזיות (כולל דגימות כפולות) מתוכם: 3,112 מבני אדם (106 מקרי בקטרמיה), 616 מבעלי חיים שונים ומענף הלול, 245 מתעשיית המזון (רובן ממשחטות לעופות וממוצרי מזון מוכנים למאכל) - סה"כ 3,973 תבדידים.
לראשונה הסרוטיפ המוביל בבני אדם הוא סלמונלה Muenchen/Virginia והוא מהווה 30.1% מכלל התבדידים בבני אדם. בעופות, סרוטיפ זה היה כבר דומיננטי בשנת 2018. ההתאמה בין הממצאים בעופות לאילו של בני האדם היא גבוהה, כפי שניתן להבחין בטבלה מטה.

בני אדם אחוז מכלל
התבדידים
עופות
ובע"ח אחרים
אחוז מכלל
התבדידים
מזון מוכן אחוז מכלל
התבדידים
Muenchen/Virginia 30.1 Muenchen/Virginia 15.5 Muenchen/Virginia 26.8
Enteritidis 23.1 Typhimurium 12.4 Mbandaka 11.5
Infantis 9.6 Enteritidis 8.2 Infantis 5.5
Typhimurium 6.4 Java 7.6 Liverpool 4.3
Montevideo 3.3 Infantis 5.6 Give 3.8

מגמות סרוטיפים בבני אדם:
בשנים 2002-1999 הסרוטיפים הנפוצים היו Enteritidis ,Typhimurium ו- Virchow. בתחילת שנות ה- 2000 עלה מספר תבדידי Virchow עד שנת 2007 ומאז נצפית ירידה בשכיחותו. בשנת 2007 הגיח Infantis ,אשר עלה בחדות עד 2009 והגיע לשיא ב-2012.
משנת 2013 נצפית ירידה בשיעור תבדידי Infantis. משנת 2015 ישנה עליה בשיעור תבדידי Enteritidis, עקב התפרצויות שנגרמו מביצי מאכל.
Muenchen ו- Virginia הינם זוג סרוברים החולקים פורמולה אניטגנית כמעט זהה. ההבדל בין הסרוברים הוא בנוכחות או חוסר ביטוי של אנטיגן 6:O. מחקרים מצאו כי במושבות שונות של אותו חיידק ניתן לקבל ביטוי שונה של אנטיגן 6:O. באנליזה מולקולרית כגון PFGE ו-WGS נמצא דמיון מוחלט בין תבדידים שונים של שני סרוברים אלו. ביטוי 6:O אינו קבוע ולפיכך קשה לבצע הגדרה נכונה על סמך נוכחותו או היעדרו. באנליזות שנעשו בדו"ח אוחדו שני הסרוברים האלו. השנה, נמשכה עליה דרמטית בנוכחות סרוברים אלו. משרד הבריאות קובע בדו"ח:
עד כה לא ננקטו צעדים להפחתת נגיעות הסרובר בענף הלול וישנה עלייה משמעותית בתחלואה הקלינית. ללא התערבות ענף הלול אנו צופים כי סרובר זה ימשיך להיות הנפוץ ביותר בשנים הקרובות.

דגשים מדו"ח משרד הבריאות:
- בשנת 2019 ניתן לראות עלייה משמעותית בסרוברים Virginia.S/ Muenchen.S בכל מקורות התבדידים השונים.
- בשנת 2019 מעבדות ענף הלול הפחיתו את כמות הדגימות שנשלחות לסרולוגיה, פעולה המשפיעה על יכולתינו לנתח מגמות ושינויים בענף הלול המשפיעים על התחלואה בישראל.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001