מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

מנוע חיפוש תכשירים וטרינרים

16 פברואר, 2021

לא פעם אנו נדרשים לנתוני רישום של תכשיר וטרינרי.
לאחרונה הושקו שני מנועי חיפוש המאפשרים איתור תרכיבים וטרינרים וחומרי הדברה וחיטוי רשומים.
תכשירים אלה הם תחת אחריות המחלקה לפיקוח תכשירים וטרינרים בניהולו של ד"ר ארז לוברני.
לשימושכם, מצורף מטה קישור מתאים למנועי חיפוש אלה:
מנוע חיפוש תרכיבים רשומים.
מנוע חיפוש חומרי חיטוי והדברה.
נקווה שבקרוב נראה מנוע דומה, שירכז את התכשירים הרשומים באגף טיב מספוא.