חדשות ועדכונים 21'

חדשות ועדכונים 21'

רוסיה מהדקת הפיקוח על תכשירים אנטי-מיקרוביאלים בתערובות בע"ח

8 ספטמבר, 2021

ממשלת רוסיה העבירה לאחרונה חוק שמטרתו לצמצם את השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבעלי חיים מייצרי מזון לבני אדם. הצעת החוק שטרם אושרה ע"י הפרלמנט, תאסור הוספת תכשירים אנטי-מיקרוביאלים לתערובות של בעלי חיים מיצרי מזון בהיעדר מרשם.
היום, החקלאים הרוסיים יכולים להשתמש בכמויות בלתי מוגבלות של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים כאשר התקנים הווטרינריים הרוסים קובעים רק כי אין למצוא שאריות של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים מעל הגבול המותר במוצרים המוגמרים. 
על פי הכללים החדשים, כל המרשמים הווטרינריים, יקלטו במערכות המידע של המדינה. בנוסף, רק בעלי רישיון מתאים יהיו מורשים להוסיף תכשירים אנטי-מיקרוביאלים לתערובות.