חדשות ועדכונים 21'

חדשות ועדכונים 21'

צריכת תכשירים אנטי-מיקרוביאלים ועמידות חיידקים

4 יולי, 2021

דו"ח משותף לסוכנויות שונות, העוסק בצריכת תכשירים אנטי-מיקרוביאלים ועמידויות בבני אדם ובעלי חיים מתפרסם בימים אלה על פי בקשת נציבות האיחוד האירופי. דו"ח זה מספק ניתוח קשרים אפשריים בין הצריכה של תכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבני אדם ובעלי חיים המיצרים מזון לבין הופעת עמידות בחיידקים.
ממצאי הדו"ח מצביעים על כך שלצעדים שננקטו על ידי מדינות רבות באירופה להפחתת השימוש בתכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבעלי חיים מיצרי מזון היתה השפעה על נושא העמידות האנטי-מיקרוביאלית בקרב חיידקים.
על פי נתוני 2017, נתוני צריכת תכשירים אנטי-מיקרוביאלים בבני אדם, עלתה לראשונה על זו של בעלי חיים (בהשוואת ביו-מסה).