מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

Klebsiella pneumoniae האם עופות הם מאגר זואונוטי?

Frontiers in Microbiology | September 2021 25 ספטמבר, 2021

חיידק ה-Klebsiella pneumoniae ידוע היטב כפתוגן בבני אדם. תכונות עמידות לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים וזנים בעלי אלימות גבוהה, הפכו חיידק זה בשנים האחרונות למחולל תחלואה בעייתי האחראי לרוב הזיהומים בבתי החולים בישראל. הידע לגבי מקור החיידק במקורות אחרים מבני אדם, אינו מוכר היטב. מחקר שנעשה ע"י קבוצת חוקרים מנורבגיה, בחן האם לפטמים ות. הודו יש תרומה כמאגר לחיידק פתוגני זה?
דגימות של הפרשות מעי עיוור מ-511 עופות (356 תרנגולות פיטום ו- 155 ת. הודו), נבחנו לנוכחות החיידק. 207 (40.5%) דגימות נמצאו חיוביות לחיידק ה-Klebsiella pneumoniae, עיקרן בת. הודו (74.2% מכלל הדגימות החיוביות, לעומת 25.8% מדגימות הפטמים).
החוקרים קובעים שהממצאים מצביעים על תרנגולי הודו כמאגר זואונוטי פוטנציאלי לחיידק זה. עם זאת, הזנים שבודדו לא הציגו מאפייני עמידות גבוהים לתכשירים אנטי-מיקרוביאלים. אובחן זן עם מאפייני אלימות (Clone ST4710) גבוהים שלא היה מוכר קודם לכן.


מחקר בנושא זה המתפרסם בכתב העת המדעי: Veterinary Microbiology, מציג נתונים לנוכחות חיידק ה- Klebsiella pneumoniae, בחזירים ואת החשיבות שיש לנושא זה בבטיחות המזון.

Zhao et al. (2021). Veterinary microbiology, 109218.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001