מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

שפעת עופות באירופה - האם אנחנו לפני גל חדש?

14 ספטמבר, 2021

מסוף אוקטובר 2020 ועד אפריל 2021, מדינות שונות באירופה חוו אירועי שפעת עופות, בהיקף הנרחב ביותר שהיה עד היום. למרות שהגל הקשה חלף, דיווחים על אירועי שפעת עופות במהלך הקיץ, המשיכו להיות מדווחים בעופות בר במיוחד במדינות הנורדיות. ממצא זה מדגיש את העובדה שהתחלואה לא הגיעה לכלל סיום מוחלט. 
לוקסמבורג דיווחה לאחרונה (6 בספטמבר 2021) על התפרצות שפעת עופות H5N8, ככל הנראה קשורה להתפרצות בבלגיה (Menin) וסחר בעופות חיים. האירוע דווח בעופות חצר ב-Olingen אשר במזרח המדינה.
צרפת דיווחה ב-9 בספטמבר על אירוע שפעת עופות H5N8 במשק המכיל מגוון עופות (תרנגולות, ברווזים, שלווים ת. הודו, אווזים, יונים ועוד) ב- Ardennes (הצפון המדינה בקרבת הגבול עם בלגיה).
הערכות בגרמניה קובעות כי הסיכון להישנות אירועי שפעת עופות H5 באירופה בחודשי הסתיו הקרוב, גבוה.

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001