מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

EFSA: שפעת עופות באירופה 2020-21

9 יוני, 2021

דו"ח מדעי מטעם הרשות האירופית לבטיחות מזון (EFSA), שפורסם ב -31 במאי 2021, מתאר את עונת פברואר-מאי 2021 כאחת הקשות בכל הנוגע לאירועי שפעת העופות מזנים אלימים. המגיפה בשנת 2020-21 באירופה רשמה 3,555 מקרים שאובחנו ב- 27 מדינות אירופאיות. מקרים אלה כללו 22.4 מיליון עופות. המוקדים העיקריים היו בגרמניה ופולין. בתקופה זו, זוהו 16 גנוטיפים שונים נגיפי שפעת עופות אלימים. 
כלכלית, ההשפעה של מגיפה זו על שוק העופות באיחוד האירופי נותרה מוגבלת, למעט בפולין, שם צפויה ייצור העופות בשנת 2021 לרדת ב -12% לעומת שנת 2020.

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001