מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

אנרופלוקסצין: התאמת מינון

Antibiotics 2021, 10, 604 4 יוני, 2021

אנרופלוקסצין, תכשיר וטרינרי מקבוצת הפלואורקווינולונים, משמש לטיפול כנגד חיידקים גראם-שליליים, בהיקף נרחב בעופות. למרות היותו תכשיר המצוי בענף שנים רבות, הוא עדיין נחשב לאחת התרופות המרכזיות בענף העופות. במדינות שונות, הוגבל השימוש בתכשיר זה ובאחרות (כמו ארה"ב) אפילו נאסר, בשל התפתחות עמידות וחשיבות הפלואורקווינולונים, לרפואת האדם. הרשות האירופאית לרישום תרופות (EMA), קבעה בשנת 2018 שאין להשתמש בתכשיר אנרופלוקסצין במי השתייה, בפטמים ות. הודו לטיפול בזיהומי א. קולי. הסיבה: בעלי הרישום לא הצליחו לספק נתונים פרמקוקינטיים / פרמקודינמיים התומכים במינונים המומלצים (1).
קבוצת חוקרים בלגיים, חקרה את הפרמקוקינטיקה של התכשיר ובחנה את המינון הנדרש לטיפול בעופות באנרופלוקסצין במי השתייה.
במחקר המתפרסם בימים אלה בכתב העת המדעי Antibiotics, קובעים החוקרים כי המינון המומלץ לטיפול בזיהומי א. קולי, צריך להיות 12 מ"ג/ק"ג/24 שעות לעומת 10 מ"ג/ק"ג/24 שעות המופיע ברישום.


 

 

1. European Medicines Agency. Questions and Answers on Use of Enrofloxacin-Containing Veterinary Medicines Administered via Drinking Water to Chickens and Turkeys; European Medicines Agency: Amsterdam, The Netherlands, 2018.

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001