מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

H5N8 בכלבי ים ושועל מצוי

18 מרץ, 2021

בבריטניה, גופות של ארבעה כלבי ים מצויים, כלב ים אפור אחד ושועל מצוי אחד הועברו לבדיקה מעבדה במהלך דצמבר 2020 לצורך אבחון סיבת המוות. שתי גופות של כלבי ים מצויים היו במצב רקבון ולא נבדקו. השועל ושני כלבי הים הנוספים נבדקו, אובחנו כמי שסבלו מזיהום נגיפי חריף ונמצאו חיוביים לנגיף השפעת H5N8.
ריצוף הנגיף מצא התאמה של 99.9% עם נגיף שפעת העופות ממקור עופות (בידוד מברבורים מצויים - נובמבר 2020).  הדבקה של מיני יונקים בנגיף שפעת העופות H5N8 הוא אירוע נדיר. זהו המקרה הראשון בו מדווחת הדבקה של שועל מצוי בנגיף זה. 
בשנים 2016-17, הנגיף H5N8 אובחן בשני כלבי ים אפורים בחוף הים הבלטי בקרבת פולין. אז נמצא קשר הדוק בין הנגיף שבודד בכלבי הים לבין נגיפי שפעת עופות שזוהו באותה עת באירופה (Shin et al., 2019. Emerg Infect Dis. Volume 25, Number 12).

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001