מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

אוקראינה: תיחום אזורי שפעת עופות

18 מרץ, 2021

אוקראינה, ספקית מרכזית של מוצרי עופות למדינות האיחוד מדווחת שבעקבות ביצוע והכרה בתהליך של תיחום אזורים נגועים בשפעת עופות (regionalization), האיחוד האירופי אישר חידוש יצור העופות. בעבר, זיהוי של מקרי שפעת עופות הובילו לסגירת כלל היצוא מהמדינה. חזרת היצוא מאוקראינה למדינות האיחוד מאושרת מה- 20 במרץ.
היצוא הכולל של בשר עופות מאוקראינה עמד בשנת 2020 על 431,000 טון (עליה של 4% בהשוואה לשנה קודמת).

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001