מחלות מדבקות בעולם - 2021

מחלות מדבקות בעולם - 2021

שפעת עופות בדרום קוריאה - שינוי מדיניות השמדה

18 פברואר, 2021

מגיפת שפעת העופות מתפשטת בחורף האחרון (2020/2021) במדינות רבות באירופה ובמזרח אסיה והיא מלווה בהיקפי השמדה נרחבים.
דרום קוריאה השמידה עד לאחרונה כ-26 מיליון עופות, כאשר המדיניות היתה השמדה של כלל העופות ברדיוס 3 ק"מ מהמוקד.
ההשמדה בהיקפים נרחבים היתה אחראית למחסור בביצי מאכל ועליה חדה במחירים לצרכן (עליה של 28%). האטה בהיקף האירועים שנרשמה בימים אלה ותלונות של חקלאים, הובילו לשינוי מדיניות ולצימצום רדיוס ההשמדה ל-1 ק"מ.  
במדינת ישראל מדיניות ההשמדה לאחר דיווח על האירועים הראשונים בשנת 2006, היתה 3 ק"מ סביב המוקד. הנסיון הרב שצברו השירותים הווטרינרים הובילו תוך פרק זמן קצר יחסית לצמצום רדיוס ההשמדה ועד השמדת המוקד בלבד. הניטור והפיקוח ההדוק על המוקדים איפשרו צמצום היקף ההשמדה בלי להגביר את הסיכון להתפשטות הנגיף למשקי עופות אחרים.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021 מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001