מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

אירוע שפעת עופות H5 ברבדים

15 אוקטובר, 2020

השירותים הווטרינרים מדווחים על אירוע נוסף של שפעת עופות H5 במשק הודנים בקיבוץ רבדים.
הלהקה היא בת 3 וחצי שבועות ומונה כ- 19,000 עופות.
על פי החלטת השו"ט הלהקה תושמד.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019