מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

דו"ח המעבדות לבריאות העופות, 2019

7 אוקטובר, 2020

דו"ח המעבדות של המועצה לענף הלול לשנת 2019, מתפרסם היום. לפני הכל, ברכות לכל צוות אנשי המעבדה שטרחו להפיק את הדו"ח שהוא בעל חשיבות מקצועית רבה ובעל תרומה גדולה לנו העוסקים בענף. ראוי במיוחד לציין שהדו"ח יוצא בזמן, למרות הקשיים הרבים שכולנו חווים בתקופה האחרונה. יישר כח!
ריכזנו חלק בלבד מהנתונים בדו"ח, אנו מפנים את הגולשים לדו"ח עצמו לצפייה בכלל המידע שבו.
ניוקסל: 299 אבחוני ניוקסל נרשמו ב-299 משקים, 287 מהן בצפון - עיקר האירועים הם בשלוחת מטילות ביצי המאכל (287 להקות שהן 96% מכלל הלהקות שדווחו; 16.8% מכלל להקות ההטלה בצפון!). נציין, שהגיל החציוני במועד האבחון בלהקות ההטלה הוא 29.9 שבועות, משמע שיא ההטלה!
נגיף ריאו ("צומת גידים") - 73 להקות פטם, נמצאו חיוביות עם מופע קליני, כאשר הגיל החציוני במועד האבחון הוא 3.4 שבועות (לעומת 70 להקות ב-2018, 105 ב-2017 ו-72 ב-2016).
נגיף שפעת העופות H9N2 אובחן ב- 21 להקות מסחריות בלבד, רק 7 בשלוחת הפטם.
סלמונלה בשלוחת ההטלה: 524 להקות נמצאו חיוביות לחיידק הסלמונלה (29.1% מכלל להקות ההטלה שנבדקו). מדובר בעליה חדה בהשוואה לנתוני 2018 (18.3%).
38 להקות הטלה נמצאו חיוביות לסלמונלה אנטריטידיס (2.1% מכלל הלהקות שנבדקו ), 20 להקות נמצאו חיוביות לסלמונלה טיפימוריום (1.1%).
במהלך שנת 2019 נבדקו 1803 להקות בלבד (!), 17.3% פחות בהשוואה לשנה קודמת, ואפילו פחות מהיקף הבדיקות בשנת 2017, אשר פעילות הניטור החלה רק בחודש יוני.
שיעור הלהקות החיוביות לסלמונלה עולה בהתאמה למספר העופות בלהקה. 
לדוגמה: להקות המכילות פחות מ-4,999 עופות, שיעור הלהקות החיוביות היה 11.1% לעומת 31.4% בלהקות שהכילו 50,000 מטילות ומעלה.
סלמונלה בלהקות הרבייה הכבדה: 126 להקות נמצאו חיוביות לחיידק הסלמונלה (49.2% מכלל הלהקות).
סלמונלה בלהקות רביה של תרנגולי הודו: 96 להקות נמצאו חיוביות (78.7% מכלל הלהקות).

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001