מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

TME בבקעת בית שאן

1 אוקטובר, 2020

שני אירועים נוספים של דלקת מח וקרומיו בתרנגולי הודו, מדווחים בבקעת בית שאן (טירת צבי ושלוחות). גיל הלהקות 12-14 שב'. שתיהן מחוסנות.
אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש, השימוש בתרכיב חייב להעשות בהקפדה יתרה. ההתפרצויות בשנתיים האחרונות, יש להעריך שהן נובעות מביצוע לקוי של החיסון. תחקיר מספר אירועים העלה שהצוותים משתמשים במחטים קצרות (~ 5 מ"מ) בעקבות דרישה כשרותית. דיווחנו על כך כבר בשנה שעברה והתופעה נמשכת. אם הדרישה הכשרותית חשובה יותר מהקפדה על ביצוע החיסון, עדיף שנחסוך את עלות הצוות והתרכיב.
בביצוע החיסון יש להקפיד על:
1. מדלל מקורר
2. שמירת התרכיב והמדלל בקרור עד סמוך להזרקה
3. שימוש במחט  "3/8
4. הכנת כמות תרכיב שתיושם תוך 30-40 דק'
5. מומלץ לבצע החיסון בשעות האור ולא בלילה
6. מומלץ לבצע את החיסון ב"הגשה"

הנסיון לאורך שנים מוכיח, שעבודה נכונה של צוות החיסון והקפדה על הכללים המפורטים מעלה, מתוגמלת בתגובה חיסונית טובה ואחידה.
מהו כייל מגן?
עבודות שנעשו ע"י ינקונסקו וחבריו (1974), מצאו שהגנה מושלמת בפני הוקעה התקיימה מכייל נוגדנים (HI): מ-80 ומעלה.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001