מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

אירוע נוסף של TME

9 ספטמבר, 2020

דיווח נוסף של דלקת מח וקרומיו בתרנגולי הודו. האירוע הוא בלהקת זכרים בני 16 שבועות בקיבוץ רבדים.
הלהקה מחוסנת. הסימנים הקלינים המדווחים הם כשילה ורביצה. שיעור התמותה נמוך מאד.
האבחון המעבדתי נעשה בחטיבה למחלות עופות, שעות מספר מקבלת הדגימות.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019