מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

נערכים לשפעת עופות

26 אוגוסט, 2020

ד"ר רם כץ מפרסם היום מכתב למגדלי העופות האורגניים, חופש ועופות חצר בו הוא מפרט את הסיכון להידבקות בנגיף השפעת עופות, מעופות בר.
לפיכף נדרשים מגדלים אלה להכניס את העופות למבנים סגורים מתחילת דצמבר ועד לסוף חודש אפריל.
כפי שמפורט במכתבו של הרופא הראשי לבריאות העופות, המגדלים האורגנים פועלים על פי התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (הסדרת תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה -תשע"ג 2013). תקנות אלה, מאפשרות לגדל עופות כאשר חלקים נרחבים של אזור הגידול אינם מרוצפים ברצפות קשיחות כפי שנדרש ממשקים מסחריים אחרים. בסעיף 31 נאמר: לא יחזיק אדם עופות במשק חי אורגני אלא אם כן איפשר לעופות גישה חופשית לחלקת מרעה; הוראות אלה לא יחולו אם תנאי מזג אוויר מונעים את קיומן או שנאסרו על ידי רופא וטרינר ממשלתי.
המכתב מצורף מטה.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001