מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

ניוקסל ביונים בקרית עקרון

23 אוגוסט, 2020

השירותים הווטרינרים מדווחים היום על אירוע ניוקסל ביונים (ככל הנראה PPMV-1), בישוב קרית עקרון. בעקבות ממצא זה, הוכרזו אזורים נגועים ונאסר אכלוס אפרוחים במגוון ישובים באזור.
בשנים האחרונות, גידול עופות נוי וחצר הפך לתופעה נפוצה ושכיחה מאד. חלק מהמגדלים הם בעלי ידע מקצועי נרחב, אך ביצוע החיסונים ויישומם לוקה אצל רובם. פינות החי ועופות החצר, אינם מפוקחים דרך שיגרה ע"י מערך בריאות העופות והם נתונים תחת פיקוחו של הווטרינר העירוני / מועצה. ההפרדה בסמכויות בתחום זה בעייתית. לדוגמה: משק פטם שינסה לשדרג את החווה, אבל במרחק של פחות מ-300 מטר ממנו יש חוות מטילות קיימת, יענה בשלילה, אבל... גידול עופות חצר במגוון סוגים יכול להתקיים בצמידות אליו ללא כל מניעה מצד השירותים הווטרינרים. 
שיהיה ברור, אירועי ניוקסל הם לא ממצא נדיר במשקי החצר (רובם כלל אינם מדווחים ו/או מאובחנים) והם מסכנים את המשק המסחרי לא רק כגורם הדבקה אלא גם בהסגרים שמשמעותם הכלכלית אינה מבוטלת כלל ועיקר.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001