מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

סלמונלה: דו"ח המעבדות המרכזיות של משרד הבריאות - 2018

29 יולי, 2020

פרסום דו"ח המעבדות המרכזיות, מהווה תמיד מקור מידע בעל חשיבות אפידמיולוגית. 
סלמונלה: בשנת 2018, אובחנו 3845 מקרי סלמונלה בבני אדם. 25% מכלל התבדידים זוהו כסלמונלה אנטריטידיס (961 מקרים), 16.1% כסלמונלה אינפנטיס (619) ו- 14.8% כסלמונלה וירג'יניה + מינכן (596)*.
העליה החדה בבידודי סלמונלה וירג'יניה + מינכן בבני אדם בשנת 2018, תואמת עליה בולטת בבידודי זן סלמונלה זה בעופות ובעלי חיים אחרים (עיקר התבדידים המגיעים מבעלי חיים לסיווג במעבדות המרכזיות של משרד הבריאות מקורם בעופות). בשנת 2018, הזן הבולט מבין תבדידי הסלמונלה בעופות ובעלי חיים אחרים היה סלמונלה וירג'יניה + מינכן - 12.1%. נתונים אלה תואמים את דו"ח המעבדות של המועצה לענף הלול -2018.
שיעורי התחלואה בסלמונלוזיס בישראל נמצאים בירידה החל משנת 1995 ועד לשנת 2014 . משנת 2015 חלה עלייה בשיעורי התחלואה. במקביל נצפה כי הסרוברים העיקריים הנפוצים משתנים מדי מספר שנים. החל משנת 2015 הסרובר השכיח ביותר (כ 30%) הינו S. Enteritidis. פעוטות מתחת לגיל 4 מהווים כ 50% מהתחלואה. בעשרים השנים אחרונות, נצפתה עליה בשיעורי העמידויות לאנטיביוטיקה בחיידקי סלמונלה ממינים רבים. חלקם הפכו עמידים למספר רב של תכשירים (Multi Drug resistance - MDR).
העליה המקבילה והבולטת של הסרובר וירג'יניה + מינכן הן בעופות והן בבני אדם, מחייבת התייחסות מתאימה. 
התפרצויות סלמונלה: בדו"ח מדווחת תחלואה מתמשכת לאורך כל השנה של סלמונלה מזן Saintpaul ברחבי הארץ. 44 חולים זוהו ונמצאה התאמה באנליזת PFGE לתבדידים מלולי הטלה בישראל.


*סלמונלה וירג'יניה וסלמונלה מינכן הינם זוג סרוברים החולק פורמולה אנטיגנית כמעט זהה ומסיבות מורכבות אנליטית הם מופיעים יחד בדו"ח.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019