מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל - מאי 2020

מקור: השירותים הווטרינרים 21 יוני, 2020

השירותים הווטרינרים מפרסמים נתונים לגבי ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל.
נתוני חמשת החודשים הראשונים של שנת 2020, מרוכזים בטבלה מטה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים 2018-2019.

חודשים ינואר- מאי מספר להקות שנבדקו מס' בדיקות חיוביות לסלמונלה כללית אחוז בדיקות חיובי לסלמונלה כללית מספר להקות חיוביות ל SE אחוז להקות חיוביות ל SE מספר להקות חיוביות ל ST אחוז להקות חיוביות ל ST
2018 1098 145 13.2 15 1.4 8 0.7
2019 1277 140 11.0 9 0.7 3 0.2
2020 2064 255 12.4 17 0.8 12 0.6

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001