מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל - אפריל 2020

מקור: השירותים הווטרינרים 27 מאי, 2020

השירותים הווטרינרים מפרסמים נתונים לגבי ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל.
נתוני השליש הראשון של שנת 2020, מרוכזים בטבלה מטה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים 2018-2019.

שליש ראשון בשנת (חודשים
1-4)
מספר להקות שנבדקו מס' בדיקות חיוביות לסלמונלה כללית אחוז בדיקות חיובי לסלמונלה כללית מספר להקות חיוביות ל SE אחוז להקות חיוביות ל SE מספר להקות חיוביות ל ST אחוז להקות חיוביות ל ST
2018 934 113 12.1 13 1.4 7 0.7
2019 985 91 9.2 1 0.1 2 0.2
2020 1615 195 12.1 11 0.7 11 0.7

בסה"כ לא מסתמנת מגמת שיפור בנושא, למרות השקעה נרחבת בניטור, המתבטאת בעליה של 73% במספר הלהקות שנבדקו בשליש הראשון של השנה.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001