מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

הנחיות השו"ט בנושא ניטור סלמונלה במשקי הטלה

27 מאי, 2020

השירותים הווטרינרים פרסמו בימים אלה הנחיות למגדל בדבר ניטור סלמונלה במשקי ההטלה. הנחיות אילו מבהירות למגדל את התהליך על שלביו השונים, מדיניות השו"ט והבסיס לקבלת ההחלטות.
מדובר במסמך חשוב ומומלץ לכלל המגדלים בשלוחה לעיין בו.
אנו מברכים על הפרסום המבטא שקיפות והצגת מידע, שכה חשובים לעבודה נכונה ויעילה מול המגדלים.
המסמך מצורף מטה.

 

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה סלמונלה הנחיות (243.4 Kb)
מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001