מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

שקיפות והדדיות למערך וטרינרי מקצועי ויעיל

4 מאי, 2020

היום הופץ בקרב הרופאים חוזר מטעם מנהל השירותים הווטרינרים (בפועל), ד"ר תמיר גושן. מטרת החוזר היא לרענן את חובת הדיווח על מחלות רשומות וכמובן לפרט את החשיבות שיש לנושא זה, "דיווח מהימן יאפשר שליטה טובה יותר בהן". המכתב ממוען לרופאים הווטרינרים ובהעתקים הוא כולל רשימה ארוכה ומכובדת של בעלי תפקידים. 
למרות שאין זו התבטאות ראשונה שלי בנושא, אני מעלה שוב את השאלה, האם אין לשו"ט חובה מקצועית לדווח לרופאים הקליניים על התפרצויות של מחלות זואונוטיות מדבקות? כאשר מדובר בשקיפות ושיתוף כדי להירתם יחד למען מטרה מקצועית משותפת האם נכון הוא שהשו"ט ימדרו את הרופאים הקליניים?
חיידק הסלמונלה טיפימוריום אובחן לאחרונה בשתי להקות פטמים בצפון הארץ. אחת הלהקות הושמדה (כ- 90,000 עופות) ולגבי השנייה טרם התקבלה החלטה סופית. השירותים הווטרינרים כנראה לא חושבים שיש מקום לדווח על אירוע זה לרופאים הווטרינרים. הדדיות?

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001