מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל - מרץ 2020

מקור: פרסום השו"ט 29 אפריל, 2020

השירותים הווטרינרים מפרסמים נתונים לגבי ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה בישראל.
היות וניטור שהחל במחצית 2017, נתוני ניטור ל"שנה מלאה" קיימים לשנים 2018 ו-2019.

שנה מספר להקות שנבדקו מס' להקות חיוביות לסלמונלה כללית אחוז להקות חיוביות לסלמונלה כללית מספר להקות חיוביות ל SE אחוז להקות חיוביות ל SE מספר להקות חיוביות ל ST אחוז להקות חיוביות ל ST
2018 2165 388 17.9 23 1.1 21 1.0
2019 3748 660 17.6 39 1.0 19 0.5


מהטבלה מעלה ניתן לראות עליה חדה (58%) בהיקף הבדיקות במהלך שנת 2019 בהשוואה לשנה קודמת. 
נתוני הרבעון הראשון של שנת 2020, מרוכזים בטבלה מטה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנים 2018-2019.

רבעון ראשון בשנת (חודשים
1-3)
מספר להקות שנבדקו מס' בדיקות חיוביות לסלמונלה כללית אחוז בדיקות חיובי לסלמונלה כללית מספר להקות חיוביות ל SE אחוז להקות חיוביות ל SE מספר להקות חיוביות ל ST אחוז להקות חיוביות ל ST
2018 816 100 12.3 12 1.5 4 0.5
2019 757 77 10.2 1 0.1 1 0.1
2020 1320 164 12.4 8 0.6 8 0.6

נמשכת מגמת העליה בהיקף הלהקות שנבדקו והיות והפערים הם כה גדולים, נשאלת גם השאלה מה הסיבה שפרוטוקול הבדיקות שנקבע ע"י השו"ט לניטור להקות ההטלה לא התבצע. 
בגרף מטה אנו רואים את אחוז הלהקות החיוביות לסלמונלה כללי, לפי חודש בשנים 2018-2020.

 

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001