מחלות מדבקות בישראל - 2020

מחלות מדבקות בישראל - 2020

בדיקות כייל לדלקת מח וקרומיו של תרנגולי הודו

25 מרץ, 2020

המעבדות של המועצה לענף הלול, פרסמו בימים אלה הודעה על פיה, מאמץ משותף של המכון הווטרינרי והמעבדות לבריאות העוף של המועצה לענף הלול, הביאו לייצור אנטיגן TME (דלקת מח וקרומיו של תרנגולי הודו), לצורך ביצוע בדיקות סרולוגיות (HI).
בנוסף נמסר שבאפריל 2019 הוטמעה במעבדות לבריאות העוף גם שיטת ה- Diva RT PCR^ (אבחנה מבדלת בין נגיף החיסון לנגיף הפרא). 
מדובר במהלך חשוב ונדרש לתהליכי האבחון והניטור בשדה, יישר כח לכל מי שתרם לפתרון המקצועי הנדרש.


^Davidson, Irit, et al. "Development of duplex dual-gene and DIVA real-time RT-PCR assays and use of feathers as a non-invasive sampling method for diagnosis of Turkey Meningoencephalitis Virus." Avian Pathology 46.3 (2017): 256-264.

מחלות מדבקות בעולם - 2022 מחלות מדבקות בישראל - 2022 מחלות מדבקות בעולם - 2021 מחלות מדבקות בישראל - 2021
מידע נוסף
מחלות מדבקות בעולם - 2020 מחלות מדבקות בישראל - 2020 מחלות מדבקות בעולם - 2019 מחלות מדבקות בישראל - 2019 מחלות מדבקות בעולם - 2018 מחלות מדבקות בישראל - 2018 מחלות מדבקות בעולם - 2017 מחלות מדבקות בישראל - 2017 מחלות מדבקות בעולם - 2016 מחלות מדבקות בישראל - 2016 מחלות מדבקות בעולם - 2015 מחלות מדבקות בישראל - 2015 מחלות מדבקות בעולם - 2014 מחלות מדבקות בישראל - 2014 מחלות מדבקות בעולם - 2013 מחלות מדבקות בישראל - 2013 מחלות מדבקות בעולם - 2012 מחלות מדבקות בישראל - 2012 מחלות מדבקות בעולם - 2011 מחלות מדבקות בישראל - 2011 מחלות מדבקות בעולם - 2010 מחלות מדבקות בישראל - 2010 מחלות מדבקות בעולם - 2009 מחלות מדבקות בישראל - 2009 מחלות מדבקות בעולם - 2008 מחלות מדבקות בישראל - 2008 מחלות מדבקות בעולם - 2007 מחלות מדבקות בישראל - 2007 מחלות מדבקות בעולם - 2006 מחלות מדבקות בישראל - 2006 מחלות מדבקות בעולם - 2005 מחלות מדבקות בישראל - 2005 מחלות מדבקות בעולם - 2004 מחלות מדבקות בישראל - 2004 מחלות מדבקות בעולם - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2003 מחלות מדבקות בישראל - 2002 מחלות מדבקות בישראל - 2001