מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

מרשמים: הקפדה על ניפוק על פי מרשם

15 נובמבר, 2020

ניפוק תרופות על פי מרשם, כפוף לתקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), תשמ"ט - 1988. הסמכות לאכוף את התקנות היא של משרד הבריאות ולא של השירותים הווטרינרים.
הנושא לא נוהל בקפדנות שנים ארוכות ולאחרונה חל שינוי בהתייחסות מקומות הניפוק וכל הספקה של תרופה למשק צפויה להעשות רק לאחר קבלת מרשם. ברצוננו להדגיש, כי לא די במרשם. המרשם חייב לעמוד בדרישות החוק וראוי שהרופאים הווטרינרים, המוסמכים לכך, יקפידו למלא את המרשם כנדרש.
מרשם המתווה טיפול בעופות משק, חייב לכלול את הפרטים הבאים:
1. תאריך כתיבת המרשם.
2. שם הרופא הווטרינר, מענו או מען המוסד שבו הוא מועסק וכן מספר רשיונו.
3. תיאור בעל החיים שלו מיועד המרשם.
4. שם התכשיר, כתוב באותיות דפוס לטיניות נפרדות וקריאות או מודפסות.
5. מינון התרופה.
6. הכמות הכללית של התרופה הנדרשת לטיפול.
7. הוראות השימוש בתכשיר.
8. חתימת הרופא הווטרינר.
9. שמו ומענו של החקלאי.
בנוסף, קיימת בידי הרופא הווטרינר האפשרות להתוות טיפול שלא על פי ההתוויות הרשומות - Off Label. שימוש כזה יעשה אך ורק בהעדר תכשיר רשום ומשווק.
במקרה כזה, המרשם שישמש את הרופא הווטרינר הוא למעשה טופס הנקרא:
טופס הוראת רופא וטרינר לשימוש בתכשיר ברפואה ווטרינרית שלא לפי תנאי הרישום (Off Label).
שימו לב! זמן ההמתנה במקרים אלה הוא: 28 ימים לבשר, 7 ימים לביצי מאכל. בכל מקרה, אין אפשרות להתוות טיפול שכזה כתוסף רפואי בתערובת.