מה חדש בעולם - 2020

מה חדש בעולם - 2020

ארה"ב: הפחתת רגולציה על מפעלי מזון המייצרים מוצרי ביצים

9 ספטמבר, 2020

בארה"ב יפסיקו לדרוש ממפעלים המייצרים מוצרי ביצים להחזיק פיקוח ממשלתי במשרה מלאה. החלטה זו נכנסת לתוקף מיידי.
הפיקוח הקבוע יעבור להיות עצמי על פי נהלים ושיטות של המפעל. מטרת השינוי להקל על הרגולציה בתחום המזון.
השינוי משפיע על 83 אתרים המפוקחים ע"י משרד החקלאות האמריקאי.
הפיקוח יעבור לתקופתי במקום לפיקוח קבוע במהלך הייצור.